Foto af smågrise som dier

Rådgivning

Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) leverer forskningsbaseret rådgivning til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (herefter Fødevareministeriet eller FVM)  i form af faglige redegørelser og risikovurderinger, som efterfølgende kan indgå i myndighedernes beslutningsprocesser på det veterinære område. 

DK-VET leverer forskningsbaseret rådgivning inden for:

  • Alvorlige smitsomme husdyrsygdomme
  • Fugleinfluenza, andre zoonotiske og enzootiske virusinfektioner
  • Antibiotikaresistens og bakterielle infektioner
  • Parasitære sygdomme og sygdomme i den vilde fauna
  • Sygdomme hos fisk, krebsdyr og to-skallede bløddyr (i samarbejde med DTU Aqua) 

Læs mere om de faglige områder 

Alle henvendelser og besvarelser om rådgivning håndteres centralt i DK-VET af Enhed for Veterinær Myndighedsbetjening. Enheden tager sig af al løbende kontakt mellem DK-VET og Fødevareministeriet og sikrer, at henvendelser besvares af de rette fagfolk på tværs af SSI og KU, og at besvarelserne kvalitetssikres i henhold til KU’s retningslinjer.

Fødevareministeriet benytter formularen "Den gode bestilling" til alle rådgivningshenvendelser. 

Rådgivningssvar fra DK-VET til Fødevarestyrelsen offentliggøres her på hjemmesiden, når emnet har offentlig interesse. 

Læs rådgivningssvar fra DK-VET