Rådgivningssvar

Rådgivningssvar fra DK-VET til Fødevarestyrelsen offentliggøres, når emnet har offentlig interesse.

Rådgivningssvarene afspejler den viden, der var tilgængelig på det tidspunkt, svarene blev udarbejdet. Nyere viden kan være kommet til efterfølgende. Vær derfor opmærksom på datoen for besvarelsen.

BEMÆRK at i henhold til GDPR regler er tekstpassager og grafer med personfølsomme oplysninger blevet sløret inden offentliggørelse.

ABEKOPPE VIRUS (Monkeypox virus)

AFRIKANSK SVINEPEST

ANTIBIOTIKARESISTENS

BLUETONGUE VIRUS

BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy; kogalskab)

COVID-19 I MINK

COVID-19 I ANDRE DYR

FUGLEINFLUENZA

HUSDYRSYGDOMME GENERELT

INAKTIVERING AF BAKTERIER OG VIRUS

INSEKTER SOM FODER

KONTAGIØS EQUIN METRITIS (CEM)

MRSA (Methicillin-resistent Staphylococcus aureus)

ORNITOSE

PARASITTER 

PRRS (Porcin reproduktions- og respirationssyndrom)

RABIES

 

 

 

SVINEINFLUENZA