Rådgivningssvar

Rådgivningssvar fra DK-VET til Fødevarestyrelsen offentliggøres, når emnet har offentlig interesse.

Rådgivningssvarene afspejler den viden, der var tilgængelig på det tidspunkt, svarene blev udarbejdet. Nyere viden kan være kommet til efterfølgende. Vær derfor opmærksom på datoen for besvarelsen.

BEMÆRK at i henhold til GDPR regler er tekstpassager og grafer med personfølsomme oplysninger blevet sløret inden offentliggørelse.

 

Her finder du besvarelser om Abekoppe virus (Monkeypox virus).

 

 

Her kan du læse afgivne rådgivningssvar vedrørende afrikansk svinepest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder finder du DK-VET’s besvarelser til myndighederne om fugleinfluenza. Emne og dato for besvarelse fremgår af titlen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Her finder du svar som omhandler aspekter af insekter som foder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder finder du DK-VET’s besvarelser til myndighederne om svineinfluenza. Emne og dato for besvarelse fremgår af titlen.