Om Dansk Veterinær Konsortium


Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) er betegnelsen for et samarbejde mellem Københavns Universitet (KU) og Statens Serum Institut (SSI) om varetagelse af den veterinære myndighedsaftale under Miljø- og Fødevareministeriet. Konsortiet overtager løbende opgaver fra DTU i 2019 og fra årsskiftet 2019/2020 har KU og SSI det fulde ansvar.

Stærk one health-konstellation

Det er en stærk one health-konstellation, når Danmark får et samlet beredskab for det humane og det veterinære område. Dette er helt i tråd med one health-tankegangen, hvor det erkendes, at forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme foregår bedst i et samspil mellem dyrlæger, læger, biologer,  m.fl. som følge af det tætte samspil imellem dyr, fødevarer, mennesker og miljø.
Dansk Veterinær Konsortium består af forskning, rådgivning, diagnostik og laboratorieanalyser i forbindelse med overvågning og bekæmpelse af ca. 80 husdyrsygdomme. Myndighedsbetjeningen omfatter alt fra sygdomsovervågning og varetagelse af konkrete beredskabsopgaver eksempelvis ved mistanke om sygdomsudbrud til assistance i form af risikovurderinger, forskningsopgaver, besvarelse af spørgsmål til ministeren osv.

Klik på organogrammet for større version
Klik på organogrammet for at få vist en større version

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os med input til vores arbejde og gode ideer til projekter eller indsatser, som kunne være interessante for Dansk Veterinær Konsortium, at tage fat på.