Parasitære sygdomme og sygdomme i den vilde fauna

Foto af høns i det friDen forskningsbaserede rådgivning vedrørende parasitære sygdomme og sygdomme i den vilde fauna i Danmark varetages af Dansk Veterinær Konsortium (DVK). Rådgivningen omfatter diagnostik, kontrol og bekæmpelse af lovomfattede parasitinfektioner i pattedyr, fjerkræ og vildt. Eksotiske sygdomme, dvs. parasitære infektioner som cystisk ekinokokkose, svinetintebændelorm, besnoitiose og leishmaniose, der ikke er stationære i Danmark, inddrages i nødvendigt omfang.

Da netop parasitter ofte har en udviklingsfase uden for værten er rådgivning omkring spektrum af mellemværter, spredning og overlevelse af parasitstadier i miljøet af væsentlig betydning og udgør naturligt en One Health tilgang. Endvidere rådgives i forbindelse med udarbejdelse af overvågningsprogrammer og udformning af nye internationale regler og guidelines om zoonotiske parasitter. DVK gennemfører også undervisning efter behov ved FVST’s kurser for trikinsøgere. DVK udvikler samarbejde med europæiske forskningsinstitutioner gennem fælles forskningsprojekter og deltager i møder og workshops for nationale referencelaboratorier, hvor information og erfaring udveksles.

I forbindelse med øget rejseaktivitet med husdyr og klimaforandringer i Danmark, der medfører mere varme og nedbør, er der en betydelig øget risiko for indslæbning og etablering af vektor-bårne parasitære infektioner i Danmark. DVK rådgiver løbende om trusselsbilledet og udvikler metoder til overvågning, forebyggelse og bekæmpelse af vektor-bårne sygdomme. DVK har således et tæt samarbejde med veterinærdiagnostiske laboratorier i dele af EU, hvor vektor-bårne infektioner er hyppigt forekommende.