Forskning

Forskningen ved Dansk Veterinær Konsortium

KU SUND og SSI udfører en betydelig forskning inden for alvorligt smitsomme husdyrsygdomme, zoonoser, dyresundhed og nye trusselsbilleder der indgår i de veterinære beredskabsplaner, dvs. med fokus på vigtige aspekter vedr. diagnostik, overvågning og bekæmpelse af disse sygdomme. Da Danmark er fri for alvorligt smitsomme husdyrssygdomme, er det vigtigt, at der gennem forskning er kendskab til og erfaring i såvel kliniske som alle diagnostiske aspekter vedrørende disse agenser. Det opnås ved at studere både agens og agens/værtsmekanismer gennem virulens og patogenesestudier.

Med henblik på faglig koordinering har DK-VET nedsat nedennævnte 5 faglige netværksgrupper. Deltagerne i grupperne er fleksible over tid afhængig af de aktuelle problemstillinger. 

  1. Alvorlige smitsomme husdyrsygdomme. Koordinator: Lektor Anette Boklund.
  2. Fugleinfluenza, andre zoonotiske og enzootiske virusinfektioner. Koordinator: Professor Lars E. Larsen.
  3. Antibiotikaresistens og bakterielle infektioner. Koordinator: Lektor Peter Panduro Damborg.
  4. Parasitære zoonotiske sygdomme i dyr samt sygdomme i den vilde fauna. Koordinator: Professor Stig Thamsborg.
  5. Sygdomme hos fisk, krebsdyr og to-skallede bløddyr (i samarbejde med DTU Aqua). Koordinator: Professor Kurt Buchman.