Parasitære sygdomme og sygdomme i den vilde fauna

Foto af so med smågrise på markDansk Veterinær Konsortium gennemfører betydelig forskning inden for parasitter i husdyrproduktionen og i familiedyr med hovedvægt på anmeldepligtige og zoonotiske infektioner, samt sygdomme i vildt. Nuværende fokus i produktionsdyr er toxoplasmose, cryptosporidiose, giardiose, infektioner med spolorm i en række arter, trichuriose og fasciolose i relation til diagnostik og overvågning, vært-parasitinteraktioner, forekomst og forskellige metoder til kontrol, hvor risikoen for lægemiddelresistens minimeres. Løbende gennemføres undersøgelser af forekomst af zoonotiske parasitter (flere nævnt ovenfor) i familiedyr – hund og kat.

Igangværende forskningsprojekter inden for vildtsygdomme omfatter undersøgelser af mave- tarmsundhed hos rådyr og sammenhænge med den mikrobielle sammensætning (mikrobiota) i maver og tarm.

Herudover planlægges særlige overvågningsprogrammer, baseret på selekteret dyremateriale, fra den vilde fauna for parasitære sygdomme, som eksempelvis rævens dværgbændelorm, toxoplasmose og trikiner, der alle har zoonotisk potentiale og hvor kontrol bør gennemføres i et One Health perspektiv.