Nye sygdomstrusler med epidemisk potentiale

Fødevarestyrelsen har bedt Dansk Veterinær Konsortium (Københavns Universitet og Statens Serum Institut) om at identificere 10 potentielle infektioner, der hver især, potentielt kan ændre sig til at udgøre en ny alvorlig epidemisk trussel i de kommende år.

Flere lande rundt om i verden har lavet en række lignende vurderinger af infektioner, der potentielt kunne udvikle sig til store epidemier.

Det er imidlertid ikke alle disse infektioner, der også udgør en trussel for Danmark. Hvor COVID-19 har vist sig at kunne ramme alle lande, var f.eks. Zika virus epidemien stort set begrænset til tropiske og subtropiske egne, hvor myggene der spreder denne virus lever. Da myggene ikke findes i Skandinavien udgør Zika næppe en epidemisk risiko for Danmark. Dette projekt ser derfor specifikt på de smitsomme sygdomme, der kunne komme til at udgøre et alvorligt problem for Danmark nu eller i et fremtidigt varmere klima eller i et Danmark hvor miljøet er ændret.

Projektet ser udelukkende på zoonotiske infektioner, altså sygdomme, der spredes fra dyr til mennesker. Projektet ser på infektioner, der kan smitte fra vilde dyr, fra vores kæle- og hobby-dyr og fra vores produktionsdyr. Projektet tager derfor hensyn til de specifikke forhold, der gælder i Danmark, hvor f.eks. den store minkproduktion viste sig at give Danmark særlige udfordringer i forbindelse med COVID-19 udbruddet.

Projektet ser ikke på antibiotika resistens, som jo er et stort problem for bakterielle infektioner og som i sig selv udgør en alvorlig epidemisk trussel.

Projektet har i første omgang udpeget 9 specifikke infektioner som epidemiske risici. Projektet diskuterer desuden muligheden for at helt ukendte infektioner kan opstå og pludseligt udvikle sig til en epidemisk trussel, som vi netop har set det med COVID-19, og som vi tidligere har set det med f.eks. SARS, kogalskab, Zika og HIV-virus.  Her ser projektet på muligheden for at en sådan helt ny human infektion kan opstå fra parasitter, bakterier, virus, svampe eller prioner (sygdom X).

De 10 udpegede infektioner er:

  1. Influenza fra pattedyr
  2. Fugleinfluenza
  3. Hepatitis E
  4. West Nile virus og Usutu virus
  5. Japansk hjernebetændelse
  6. Rift Valley feber
  7. Venezuelansk hesteencephalitis
  8. Ny corona virus  
  9. Harepest
  10. Sygdom X

Gamle og nye pandemier

Andre sygdomme med epidemisk potentiale

Chronic Wasting Disease