AI og enzootiske virusinfektioner

Dekorativt fotoBlandt konsortiets forskningsmæssige kerneområder er influenzavirus i fugle og svin. Forskningen er fokuseret på udredningen af de faktorer, der afgør om et givet influenza-isolat kan smitte mennesker (zoonotiske aspekter), og hvilke virale determinanter, der er ansvarlig for, at virus kan forårsage alvorlig sygdom. 

Forskningen inden for influenzavirus er essentiel for forskningsmæssigt at understøtte et forudseende veterinært beredskab og en opdateret diagnostisk portefølje i Dansk veterinær Konsortium, samtidig med at resultaterne bidrager med vigtig ny viden, der kan anvendes direkte i vurderingen af den zoonotiske risiko for fremtidige nye influenzavirus. Forskningsaktiviteterne foregår både i cellekulturer og i dyremodeller. Et reverse genetic system til manipulation af influenzavirus er etableret, og gruppen anvender såvel konventionel som NGS (Next Generation Sequencing) til detaljerede analyser af virusevolution. Forskning udført inden for konsortiet var den første til at demonstrere fordelingen og sammensætningen af influenza A virus receptorer i svin.

Konsortiet deltager i EU og nationale projekter vedrørende andre vigtige virusinfektioner som PRRSV, Hepatitis E, diarre hos svin, virus hos kalve, fjerkræ, mink og vildt, samt innovationsprojekter vedrørende udvikling og anvendelse af vacciner til forebyggelse af sygdomme hos produktionsdyr. Denne forskning indenfor almindeligt forekommende (enzootiske) virusinfektioner foregår i tæt samarbejde med og delvist finansieret af organisationerne Landbrug & Fødevarer, SEGES samt Danish Fur, og bidrager til at fastholde Danmarks konkurrenceevne inden for den husdyrproduktion ligesom forskningen bidrager til forbedret dyrevelfærd, højere produktivitet, samt en bedre fødevaresikkerhed.