Akvatiske sygdomme

Foto af vaccination af ørreder
Vaccination af ørreder (foto: Kurt Buchman)

Laboratoriet for Akvatisk Patobiologi (LAP) leder Dansk Fiskeimmunologisk Forskningscenter og netværk (DAFINET) og varetager forskning indenfor diagnostik af akvatiske patogener og immunitetsudvikling i forbindelse med infektioner og vaccination, herunder brug af rekombinante vacciner og disses effekt på fiskens immunsystem.

Et særligt forskningsområde omfatter sammenhængen mellem medfødte immunkomponenter og resistens mod bakterielle og parasitære patogener (genetisk selektion af sygdomsresistente fisk).

Desuden forskes der i zoonotiske parasitter i bløddyr (trichobilharziose), fisk (anisakidose), fugle (trichobilharziose, cryptocotylose) og marine pattedyr (ikter, bændelorm, nematoder).