31. marts 2022

10 nye zoonotiske trusler med epidemisk potentiale i Danmark

Fødevarestyrelsen har bedt Dansk Veterinær Konsortium (Københavns Universitet og Statens Serum Institut) om at identificere 10 potentielle infektioner, der hver især, potentielt kan ændre sig til at udgøre en ny alvorlig epidemisk trussel i de kommende år.

Flere lande rundt om i verden har lavet en række lignende vurderinger af infektioner, der potentielt kunne udvikle sig til store epidemier.

Læs mere om dette