11. september 2023

Udbrud af fugleinfluenza i sæler

Højpatogen fugleinfluenzavirus H5N1 påvist i flere sæler, som for nyligt blev fundet døde ved Avnø.

Beredskabet for havpattedyr blev i slutningen af august måned adviseret om fund af flere døde sæler ved Avnø på Sydsjælland. Fundet blev indrapporteret til Patologivagten på Københavns Universitet, som varetager faldvildt-overvågningen.

Det er meget usædvanligt, så vi tog ned til Avnø og tog prøver fra sælerne for om muligt at klarlægge dødsårsagen” fortæller dyrlæge Tim K. Jensen fra Københavns Universitet.

Sælerne lå i vandkanten, og de vurderes at være døde over en kortere periode. Sammen med sælerne var også et stort antal døde knopsvaner på stranden. De fleste var kun fjer og ben, så de må havde ligget der længe. En af svanerne var egnet til undersøgelse og blev taget med hjem til instituttet til undersøgelse for fugleinfluenzavirus. Der var tydelige tegn på lungebetændelse i de sæler der var egnet til obduktion, og efterfølgende er der påvist højpatogen fugleinfluenza H5N1 i både sælerne og knopsvanen, hvilket vurderes at være dødsårsagen.

Undersøgelserne er foretaget i samarbejde mellem Københavns Universitet og Statens Serum Institut, og der pågår nu yderligere karakterisering af virus, bl.a. med henblik på at undersøge om der er tale om det samme virus i både sælerne og svanen.

Fugleinfluenza har siden slutningen af 2020 forårsaget stor dødelighed blandt vilde fugle og har også ramt besætninger med fjerkræ og andre fugle i fangenskab i Danmark. En lang række lande i Europa samt i Asien, Afrika, Nord- og Sydamerika er også ramt”, siger seniorforsker Charlotte Hjulsager fra Statens Serum Institut.

Fugleinfluenzavirus kan i sjældne tilfælde smitte til mennesker, man bør derfor undgå direkte kontakt med døde eller syge vilde dyr. Den generelle risiko for smitte til mennesker vurderes af det Europæiske center for sygdomskontrol (ECDC) at være lav for den almene befolkning og lav til moderat for personer med erhvervsmæssig eller anden kontakt med smittede dyr og deres omgivelser.

De seneste år er der i stigende grad påvist fugleinfluenza i pattedyr, særligt i vilde rovdyr og havpattedyr, om end det stadig er et sjældent fænomen. Det er især døde eller syge ræve og sæler, der er fundet smittede med fugleinfluenza.

Når fugleinfluenzavirus springer fra fugle til pattedyr, har vi set indikationer på at virus muterer, så de bliver bedre til at smitte pattedyr”, fortæller professor i virologi Lars E. Larsen fra Københavns Universitet. Der er tidligere påvist højpatogen fugleinfluenza i to spættede sæler fra 2021 og fire ræve i 2022 i Danmark.

Statens Serum Institut og Københavns Universitet følger situationen tæt, og foretager i samarbejde med Fødevarestyrelsen overvågning af fugleinfluenzavirus i danske fugle og pattedyr. Alle kan bidrage ved at indrapportere fund af døde vilde fugle til Fødevarestyrelsen via ”FugleinfluenzaTip” app’en. Det er særligt fund af døde rovfugle, og for andre arter, fund af mange døde vilde fugle på samme sted, der er relevante.

Fund af døde strandende havpattedyr kan indmeldes til Beredskabet for Havpattedyr på tlf. 76122000 (tryk 3) eller e-mail: fimus@fimus.dk

Spørgsmål om indlevering og undersøgelse af dødfunde vilde dyr kan rettes til faldvildtovervågningen (Patologivagten) på telefon 93509280 eller e-mail: vildt@sund.ku.dk”, fortæller Anne Sofie Vedsted Hammer, dyrlæge og lektor ved Københavns Universitet.

Læs mere om fund af døde vilde fugle med fugleinfluenza og forholdsregler ved fund af døde vilde dyr på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Læs mere om Faldvildovervågningen 

Kontakt:

Professor Lars Erik Larsen (KU)
Tlf.: +45 3533 2329
lael@sund.ku.dk

Seniorforsker Charlotte Hjulsager (SSI)
Tlf.: +45 3268 8480
ckhj@ssi.dk

2 døde sæler i strandkanten på Avnø
To døde sæler i strandkanten på Avnø (30-09-23)

 

Død knopsvane i strandkanten på Avnø
Død knopsvane i strandkanten på Avnø. I baggrunden ses en af de døde sæler.

Emner