10. januar 2023

Svineinfluenza overvågningen viser stor stigning i virus af pandemisk H1N1 oprindelse

Især et nyt reassortant virus ”H1pdm09N1av” gør markant fremgang.

Rapporten for overvågning af influenza A virus i danske grise i 2021 er nu offentligt tilgængelig, og viser at 42 % af alle influenzapositive indsendelser indeholder virus med et HA gen af pandemisk H1N1 oprindelse. Stigningen begyndte allerede i 2020, hvor andelen var på 29 % imod tidligere års stabile niveau omkring 22 %. Stigningen skyldes formentligt den store fremgang i besætninger, der er positive for et nyt reassortant (blandings) virus, som kaldes ”H1pdm09N1av”. Dette virus indeholder et HA gen af pandemisk H1N1 oprindelse og et NA gen af ”avian-like” swine H1N1 oprindelse. Dette virus blev fundet for første gang i én besætning i 2018, og udgjorde 24 % af alle subtypede indsendelser i 2021.

Den store stigning af H1pdm09N1av virus har medført en yderligere nedgang i H1avN2sw virus, som er den mest prævalente virus i Danmark. De antigene ændringer, dette nye virus har gennemgået, har formentligt resulteret i, at virus har kunnet undgå antistoffer dannet mod andre pandemiske H1N1 virus, og dermed har haft mulighed for at sprede sig.

Det er bekymrende, at dette virus er i stigning af flere årsager. For det første indikerer foreløbige data, at der er nedsat krydsbeskyttelse af den tilgængelige vaccine mod pandemisk svineinfluenza, da dette virus viser stor genetisk forskel fra tidligere cirkulerende H1N1 pandemiske virus. For det andet indeholder dette virus et NA gen af avian-like oprindelse, hvilket betyder at vaccinen mod pandemisk svineinfluenza ikke stimulerer specifikke NA antistoffer mod denne subtype. For det tredje forårsagede netop dette virus zoonotisk smitte til et menneske i Danmark 2021 og viste minimal krydsreaktion til de humane sæson influenza vacciner1.

Resultaterne opnået vha. overvågningen illustrerer tydeligt vigtigheden af overvågningsprogrammet både i forhold til den veterinære og humane sundhed. Resultater fra overvågningen opdateres månedligt på følgende side

For mere generel information omkring overvågningen af influenza A virus i danske svin og dets konsekvenser er to nye podcast tilgængelige på følgende side

Rapporten over overvågningen af influenza A virus i danske grise i 2021 er tilgængelig her

1 Severe Human Case of Zoonotic Infection with Swine-Origin Influenza A Virus, Denmark, 2021 kan læses her 

Af Pia Ryt-Hansen (Enzootic and zoonotic virus research, VCM, KU SUND)

Emner