23. juni 2023

Nyt udbrud med Newcastle disease virus i danske duehold

Der er igen påvist Newcastle disease virus i danske duer. Ifølge indledende analyser tyder det på, at der er tale om en variant af Newcastle disease virus, som i forvejen kendes fra duer i udlandet, men som ikke er den samme due-variant, der blev påvist sidst, der var udbrud i danske duehold.

SSI og Københavns Universitet har påvist Newcastle disease virus i duer fra en kolonihaveforening ved Aalborg. Fødevarestyrelsen rejste mistanke om den alvorlige fjerkræsygdom efter der havde været mange dødsfald blandt duer i kolonien. Der blev også observeret neurologiske symptomer, hvilket ofte ses ved infektion med fugleinfluenzavirus eller Newcastle disease virus. Mistanke om fugleinfluenza kunne imidlertid afvises, da der ikke kunne påvises fugleinfluenzavirus i prøver fra duerne. I stedet blev der påvist Newcastle disease virus.

SSI og Københavns Universitet arbejder på at undersøge virus nærmere. I første omgang ser det ud til at være en anden variant af virus, end den der blev påvist i det foregående udbrud af Newcastle disease i Danmark. Det var i juni 2022, og her var det også duer i fangenskab, der var ramt. Ligesom i 2022, tyder de indledende analyser på, at det er en variant af Newcastle disease virus, som kendes fra duer i udlandet.

Newcastle disease er en meget smitsom virussygdom hos fugle. Newcastle disease virus er senest påvist i Danmark i 2022, og før det, i 2005.

Der findes effektive vacciner mod Newcastle disease, og det er obligatorisk at vaccinere fjerkræ i Danmark. Derfor er dyrlægerne i Fødevarestyrelsen ikke umiddelbart bekymrede for, at sygdommen spreder sig til landets store hønse- og kalkunfarme, sådan som det har været tilfældet med fugleinfluenza.

Newcastle disease virus er ikke farlig for mennesker, men kan forårsage forbigående øjenbetændelse.

Yderligere information om udbruddet, samt generel information om Newcastle disease, der er en anmeldepligtig sygdom, findes på Fødevarestyrelsen hjemmeside: https://foedevarestyrelsen.dk/dyr/dyresundhed/dyresygdomme/newcastle-disease

Kontaktpersoner:

Professor Lars Erik Larsen (KU)
Tlf.: +45 3533 2329
lael@sund.ku.dk

Seniorforsker Charlotte Hjulsager (SSI)
Tlf +45 3268 8480
ckhj@ssi.dk

 

Emner