25. maj 2022

Spredning af abekoppe virus (monkeypox virus) mellem dyr og mennesker

Abekoppe virus tilhører en gruppe af virus, der overordnet kaldes Koppevirus (Poxviridae). Der findes en række virus i denne virusfamilie, herunder menneske kopper (variola eller smallpox), som nu er udryddet globalt. Disse to virus (variola og abekoppe virus) giver meget forskellig grad af sygdom, men vaccination mod menneskekopper har også en god beskyttende virkning mod abekopper. 

Hvilke dyr er modtagelig for infektion?

Abekopper blev først påvist i primater, hvilket er baggrunden for navnet, men en lang række af dyr kan blive smittet med dette virus. Ud over primater, er dette virus påvist i Afrika i gnavere, herunder nogle arter af egern, præriehunde samt forskellige rotte- og muse arter, men er også sporadisk påvist i andre dyrearter herunder kaniner, hamster og chinchillas. Virus er ikke påvist i vilde dyr uden for Afrika.

Sporadisk infektion af mennesker har historisk været rapporteret i Afrika eller enkelttilfælde i rejsende fra Afrika, selvom der har været mindre udbrud i andre lande herunder USA i forbindelse med import af gnavere fra Afrika. Smittekilden for de fleste udbrud i mennesker i Afrika er ikke klarlagt, men menes primært at være som følge af nær kontakt med smittede dyr enten via bid eller fra håndtering af kød fra nedlagte primater og gnavere (såkaldt ”Bushmeat”).

Selvom primater og gnavere menes at have størst betydning for overførsel af dette virus til mennesker, kan det principielt ikke udelukkes at andre dyrearter, herunder hunde og katte, kan smittes. Der er dog ikke konstateret tilfælde, hvor hunde og katte er blevet smittet i forbindelse med tidligere introduktioner af dette virus, og det må i givet fald formodes at kræve endog meget tæt eller længere kontakt med en aktiv smittekilde.

Hvilke symptomer ses hos smittede dyr

Primater udvikler symptomer som ligner dem, der ses hos mennesker, herunder udvikling af udslet med blærer, der kan udvikles til sår samt feber.

Hos gnavere er der beskrevet forskellige typer af forandringer og kliniske symptomer, men de mest almindelige symptomer er udslet med væskefyldte blærer, feber, øjenbetændelse og i nogle tilfælde blærer i munden og i svælget, samt variabel grad af respiratoriske symptomer. 

Hvordan smitter abekopper fra dyr til mennesker

Det er ikke helt klarlagt hvordan smitten sker fra dyr til mennesker, men det kræver formodentligt meget tæt kontakt til det smittede dyr med kliniske symptomer og ved f.eks. bid, da virus skal gennem den yderste beskyttende hudbarriere (stratum corneum). Smitte fra mennesker til dyr er ikke dokumenteret, men det kan ikke udelukkes, at dette kan ske ved meget tæt kontakt.  Gnavere, her under kaniner, hamstere, marsvin og jordegern smittes muligvis lettere end andre kæledyr som katte og hunde, men dette er der ikke videnskabelig dokumentation for. Samlet set anses det som meget usandsynligt at abekoppe virus overføres fra en smittet person til et dyr, idet smitte dog ikke formelt kan udelukkes i tilfælde af tæt eller længerevarende kontakt i perioden hvor personen har/havde aktive hudlæsioner”.

Emner