10. september 2021

Overvågning af influenza A virus i svin 2020

Der er i 2020 gennemført en systematisk, prospektiv, passiv overvågning af cirkulerende influenza A virus subtyper i danske svin. Det overordnede formål med overvågningen var, at identificere hvilke influenza A virus subtyper og varianter, der cirkulerer blandt danske svin.

Totalt blev der i 2020 iværksat undersøgelse for influenza A virus på 2512 prøver fordelt på 723 indsendelser fra 517 besætninger registreret med forskelligt CHR nummer. I alt havde 400 (55 %) af indsendelserne fra 315 forskellige besætninger minimum en positiv prøve. Indsendelserne fordelte sig over hele landet og over hele året. Der var flest indsendelser til undersøgelse i vinterhalvåret, men andelen af positive prøver var relativt ensartet over hele året.

Alle influenzapositive prøver blev testet for HA-subtypen H1pdm09, og virus blev påvist i 115 indsendelser fra 91 besætninger registreret med forskelligt CHR nummer og udgjorde således 29 % af de influenza A virus positive indsendelser, hvilket er en højere procentdel end i 2019, hvor tallet lå på 20 %. I alt blev 216 influenzavirus positive indsendelser subtypet for både HA og NA. Tilsammen viste disse analyser, at de oftest påviste subtyper i danske svin i 2020 var H1avN2sw, H1pdm09N1av og H1N1pdm09. I år er der således sket en markant stigning i antallet af prøver, der testede positive for H1pdm09N1av. Samtidig sås et yderligere fald i antallet af prøver, der testede positive for ”avian-like” svine H1avN1av. I år blev der for første gang identificeret en hel human sæsoninfluenza virus i svin. Specielt for 2020 blev der også observeret en stigning af antallet af prøver, hvori der blev fundet flere influenzavirus i samme prøve.

Læs mere i rapporten.