9. juni 2020

Invitation til webinar om modelberegninger for scenarier ved genåbning af Danmark

I forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark har en ekspertgruppe bestående af forskere fra Danmarks Statistik, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet udviklet modeller til simulering af spredningen af SARS-CoV-2 (covid-19-virus) og belastning af kritiske sygehusfunktioner herunder antallet af indlagte på almindelige og intensive sengepladser.

Webinaret har fokus på de tekniske elementer i modellerne og vil beskrive de anvendte modeller samt anvendte parametre.

Webinaret er for alle, der er interesserede i matematisk modellering, og ønsker at forstå de tekniske elementer i modellerne og høre mere om grundlaget for dem.

Læs mere om program, tilmelding m.m. på SSI.dk